` SPZOZ Grójec
logo
Przetargi aktualnie prowadzone  

Tytuł:
Systematyczna dostawa leków - po zgłoszeniu zapotrzebowania przez zamawiającego.
Daty: Ogłoszenia: 2007.11.05
Składania: 03.01.2008, godz. 10:00.
Otwarcia:

03.11.2008, godz. 10:30.

sprostowanie do ogłoszenia - 08-11-2007

- PYTANIA I ODPOWIEDZI dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Systematyczna dostawa leków - po zgłoszeniu zapotrzebowania przez zamawiającego.

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie
UMOWA
SIWZ

WSZYSTKIE MATERIAŁY W FORMACIE *.zip

sprostowanie do ogłoszenia - 08-11-2007


DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

(31.12.2007)
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dz.U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 ze zm.) ustawy odpowiada na następujące pytania wykonawcy:

1. Pytanie 1: Prosimy o umieszczenie zapisu: W przypadku nieterminowej wpłaty wykonawca naliczy odsetki ustawowe.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Pytanie 2: Prosimy o zmianę § 3 ust. 3 na: Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto Sprzedającego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Pytanie 3: Prosimy o wykreślenie § 11.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 1 w poz. 1 i 2 równoważny niejonowy środek kontrastowy Iohexolum?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w zadaniu 1 poz. 1 i 2 równoważnego niejonowego środka kontrastowego Iohexolum.

 Opryszczka narządów płciowych

http://choroby-weneryczne.pl/opryszczka-narzadow-plciowych.htm

Opryszczka nie tylko na ustach? Zlikwiduj wstydliwą dolegliwość skutecznie!

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Grójcu


ul. Piotra Skargi 10
05-600 Grójec,

tel. 048 664 91 00
fax.048 664 21 81

więcej telefonów >>

 


CENTRALA SZPITALA

24 godziny na dobę

tel. 048 664 91 00

SZPZOZ w Grójcu świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie, zgodnie z przyjętymi standardami. Realizujemy zaspokajanie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów,